top of page

SINGLE SESSION
THERAPie (SST)

Één voor één

Een beter passende term is 'one-at-a-time therapy'. Het gaat namelijk om de intentie van zowel de therapeut als de cliënt om zich op één sessie te richten. Nadat je achteraf hebt gereflecteerd op je nieuwe inzichten, bepaal jij zélf of er een vervolg nodig is. "Meer therapie" is niet altijd de beste keuze, maar indien nodig wél beschikbaar.

Onderzoek

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veel mensen na slechts één of enkele sessies stoppen met therapie. Niet (altijd) omdat het sléchte therapie betreft, maar omdat de stárt van therapie het hoogste effect heeft en men al voldoende vooruit kan. SST is een krachtige werkwijze die hierop inspeelt en het maximale uit een sessie haalt. 

één sessie?

De naam 'Single Session' kan verwarrend zijn. Het uitgangspunt is namelijk niet dat de therapie na één sessie klaar moet zijn, maar wel dat één sessie genoeg is om verandering in gang te zetten. Na één goede sessie met een deskundige therapeut heb je een nieuw perspectief en wordt een hardnekkig probleem concreet en weer werkbaar. Deze manier van werken breekt met veel klassieke ideeën rondom therapie: lange intake-procedures, uitgebreide tests, wekelijkse sessies of langdurige processen zijn niet (altijd) nodig.  

Wat kun je verwachten?

Probleem

Je zit ergens mee of dreigt vast te lopen. Professionele hulp is welkom, maar je zit niet te wachten op lange wachtlijsten, uitgebreide intake-procedures of intensieve therapie-processen.

Sessie

Samen pakken we jouw probleem uit. Je krijgt een

professioneel en kritisch perspectief van een deskundige therapeut.

Gelijkwaardig, maar ook direct en to-the-point.

Verandering

De gewenste verandering is in gang gezet. Geïnspireerd door nieuwe inzichten en concrete ideeën kom je weer vooruit. Het hardnekkige probleem is werkbaar geworden.

bottom of page